Kamis, 24 Mei 2018

Menggapai Segala Tangguh Berulang

Jumat, 25 Mei 2018

Taktis merajut suasana kelindan berpias
Nadia Jauhartini Kandangan TV
analogi untuk memecahkan segala masalah
semua hanya ada dalam cerita fiksiku
Umanya Lia H Ijun meninggal dunia
senja pengaruh waktu yang tentu

Terkaman arus waktu yang sempurna
jangan wani lawan nang tuha kalu katulahan
kembang waktu arus tentu yang restu
bayang restu yang ditambah selama ini
jadi kebanggaan bersama yang ada
terbang menjelang naluri statis

Bangga bila ditiru orang lain
jangan sampai jadi mubazir adanya
kalau memang benar-benar kau tak mampu
kondisi fiisk yang tak sempurna
tergantung apa yang ia khawatirkan
takluk emosi tak ada yang mencerna

Menggapai segala tangguh berulang
datanglah memuncak tiada berpantang
untuk sebuah kemurnian menepi
statis gerimis bertualang selera
masih banyak yang diinginkan
tapih dan baju muslim kenyamanan ibadah

Kandangan, 24 Mei 2018

Ada Sajian Menarik Saat Tadarus Quran di Langgar Al Kautsar

Jumat, 25 Mei 2018

Minggu (20/05/2018) malam Tadarus Quran di Langgar Al Kautsar RT 1 Desa Angkinang Selatan, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berlangsung seperti biasa. Tapi ada sedikit yang berbeda karena ada warga yang memberi makanan kepada peserta Tadarus. Ada semangka baracak, lumpia dan bingka kantang.

Adanya menu makanan tersebut tentu membuat semangat warga yang mengikuti Tadarus. Mudahan tiap malam ada terus warga yang peduli untuk menunjang kelancaran Tadarus dengan memberi bantuan makanan dan minuman. Supaya syiar Islam di Angkinang Selatan terus semarak di bulan Ramadhan 1439 H. (ahu)

Bocah Perempuan Ikut Tadarus Quran

Jumat, 25 Mei 2018

Bulan Ramadhan 1439 H ini ada yang menarik dari pelaksanaan Tadarus Quran. Aulia, murid Kelas I Sekolah Dasar (SD) ikut Tadarus Qur’an di Langgar Al Kautsar Angkinang Selatan. Usai shalat Tarawih ia langsung menuju ke Langgar. Rumahnya berada di seberang Langgar Al Kautsar. Diseberangkan oleh ibu atau pamannya.

Walau begitu semangat bocah ini cukup tinggi ikut Tadarus. Membaca setengah halaman, Aulia ikut di awal pertemuan, maksudnya tidak sampai selesai lalu pulang. Tiap malam Aulia selalu hadir. Dibimbing peserta yang sudah dewasa dalam membaca  Al Quran, karena kurang lancar. Kelak Aulia akan bertambah pengalaman dalam ikut Tadarus Quran. (ahu)

Shalat Jumat Pertama di Bulan Ramadhan 1439 H

Jumat, 25 Mei 2018

Jum’at (18/05/2018) saya ke Masjid Al Husaini Bustani Mursinah (HBM) Bakarung. Berjarak sekitar 3 kilometer dari rumah saya di Angkinang Selatan. Saya kesana naik sepeda motor sekitar pukul 11.30 WITA. Ambil shaf favorit di belakang. Setelah itu shalat Tahiyatul Masjid saya tunaikan.

Satu persatu jamaah lain berdatangan. Saya sudah sering ke masjid ini. Tapi untuk bulan Ramadhan baru ini yang pertama kali. Petugas Jum’at kali ini adalah Riduansyah sebagai Bilal. Kemudian Khatib dan Imam HM Taberani dari KUA Angkinang, yang merupakan warga Taniran Selatan. Dalam khotbahnya HM Taberani menyampaikan bulan Ramadhan adalah bulan ampunan.

Tanda waktu shalat di Masjid HBM Bakarung menggunakan sirine. Masjid ini merupakan satu-satunya masjid di Kecamatan Angkinang yang areal parkirnya cukup luas. Berada disisi kiri jalan arah Kandangan – Banjarmasin. Sering jadi tempat peringatan hari besar Islam untuk tingkat Kecamatan Angkinang. (ahu)

Bulihlah Mamandir Urang di Bulan Puasa

Jumat, 25 Mei 2018

Ghibah atawa gibah menurut kamus ganal Bahasa Indunisia adalah mambicaraakan / mamandir kaburukan urang lain. Marupaakan sabuting tindakan tarcala nang kada dibulihakan dalam agama Islam, baik nintu dalam kundisi wayah puasa atawa kada waktu bapuasa. Urang nang malakuakan ghibah diibaratakan kaya urang nang mamakan bangkai dangsanaknya. Bakaitan lawan ghibah pada waktu manjalanakan ibadah puasa, tadapat babarapa hadis nang manjalasakannya, yaitu:

 “Banyak banar urang nang puasa, inya kada mandapatakan apa-apa matan puasanya kacuali rasa lapar.” (HR: Ibnu Majah)

Al-Ghazali sabagaimana dikutip ulih al-Minawi bakumantar takait hadis nia. Hadis nia adalah ungkapan gasan urang nang manggawi puasa namun inya babuka lawan sasuatu nang haram atawa babuka mamakan daging dangsanaknyanya (ghibah), urang nang kaya ini ini adalah urang nang bapuasa wan kada mampu manjaga angguta awaknya gasan manjauhi parbuatan dusa. Labih lanjut al-Minawi manjalasakan, “kacuali rasa lapar” manunjukakan bahwa inya kada lagi baulih pahala matan Allah SWT, puasanya kada ditarima lagi, akan tatapi inya kada parlu mangganti puasanya.

 “Barangsiapa nang kada kawa maninggalakan pandiran karamput, wan malakuakan parbuatan karamput, maka Allah kada mamarluakan lagi inya maninggalakan makanan wan minumannya (puasanya).” (HR: Al-Bukhari)

Hadis ini sabagaimana nang dijalasakan ulih Ibn Baththal dalam Syarh Shahih al-Bukhari manunjukakan bahwa puasa adalah manahan diri matan pandiran nang kada baik wan bakaramput, sabagaimana sasaurang manahan diri matan makan wan minum. Amun urang nang bapuasa kada manahan diri matan pandiran nang kada baik  wan bakaramput, maka nilai puasanya bakurang, dimuari ulih Allah SWT wan kada ditarima puasanya.

Pandapat lain mamadahakan bahwa nang dimaksud kada baarti bahwa puasa nang inya gawi batal, radaksi di atas hanya manunjukakan tahdir atawa paringatan gasan urang-urang nang babuat kaya itu pada bulan puasa. Inya kada parlu mambatalakan puasanya wan mangganti puasanya di kamudian hari.

Pandapat ini, sabagaimana disambat ulih an-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab didukung ulih Imam Syafi’I, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal wan hampir saluruh ulama kacuali al-Auza’i, manurutnya sasaurang nang mamandir urang atawa malakuakan ghibah di tangah-tangah manjalanakan puasa, maka ibadahnya batal dan inya harus mangganti puasanya di waktu nang lain.

Dalam riwayat lain tadapat tambahan kata al-jahl, radaksi al-jahl di dalam rangkaian hadis di atas maindikasiakan saluruh parbuatan maksiat. Radaksi ini ada pada riwayat al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, an-Nasa’i, Ibnu Hibban wan Ibnu Majah. Amun kaya itu maka, ghibah wan barataan parbuatan maksiat lainnya pada dasarnya mampu mangurangi atawa bahkan mahilangakan pahala puasa.

Jika dalam kundisi kada puasa haja dilarang babuat ghibah, mancala urang lain, pandir bakaramput, maka hal nintu labih ditakanakan lagi supaya ditinggalakan haja ulih urang nang manjalanakan ibadah puasa, walaupun di dalam mazhab as-Syafi’i sabagaimana nang sudah disambatakan di atas amun sasaurang babuat ghibah waktu manjalanakan puasa, maka inya sudah babuat maksiat, namun hal itu kada mambatalakan puasanya. (ahu)